Đã đầu tư hiệu quả cho khu vực nông thôn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng qua, 29/9, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn".

Theo đánh giá, những năm qua, các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã đã phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nông dân. Kịp thời bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ  chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở nông thôn, tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân các cấp đổi mới hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương… Nhờ đó, nông nghiệp Thủ đô đã có nhiều tiến bộ, thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn được cải thiện và nâng cao. Nếu như năm 2006, thu nhập bình quân đầu người của nông thôn Hà Nội là 5,7 triệu đồng/người/năm thì nay, con số này đã đạt 13 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm 1,5% mỗi năm.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái yêu cầu các cấp chính quyền của thành phố cần tiếp tục tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân hoạt động và có cơ chế để MTTQ, các đoàn thể, Hội Nông dân thành phố tham gia xây dựng, phản biện những chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó, cần quan tâm tới việc nâng cấp và xây dựng mới các trung tâm dạy nghề, có kế hoạch phát triển các làng nghề truyền thống và mở rộng nghề mới, gắn với công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm để thu hút nguồn lao động trong nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân.

            

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần