Đà Nẵng chốt danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 2/4, tại Hội nghị lần thứ 3 do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức, Phó Chủ tịch HĐND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Minh Trung đã báo cáo tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn TP.

Pano tuyên truyền về công tác bầu cử tại Đà Nẵng. 
Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đà Nẵng sẽ triển khai như sau: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (cử tri toàn TP bầu cử); Bầu cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cử tri toàn thành phố bầu cử); Bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cử tri toàn huyện Hòa Vang bầu cử); Bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cử tri xã nào bầu đại biểu của xã đó).
TP Đà Nẵng, huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đảm bảo đúng theo quy định, gồm: Ban Chỉ đạo bầu cử TP, Ủy ban bầu cử TP/huyện Hòa Vang/các xã thuộc huyện Hòa Vang, 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Đà Nẵng (tương ứng với 2 đơn vị bầu cử), 15 Ban bầu cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X (tương ứng với 15 đơn vị bầu cử), 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang (tương ứng với 8 đơn vị bầu cử) và 95 Ban bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang (tương ứng với 95 đơn vị bầu cử).
Tính đến 17 giờ ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử TP nhận được 11 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 1 hồ sơ tự ứng cử) và 105 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X (trong đó có 1 hồ sơ tự ứng cử).
Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang nhận được 65 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện (không có hồ sơ tự ứng cử). Ủy ban bầu cử các xã thuộc huyện Hòa Vang nhận 606 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã (không có hồ sơ tự ứng cử).
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND.
Hội nghị đã thống nhất chốt danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Đà Nẵng là 11 người. Trong đó, 6 người ứng cử là nữ, 5 người ứng cử dưới 40 tuổi, không có đại biểu tái cử.
Ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng là 105 người. Trong đó, 41 nữ, 32 người dưới 40 tuổi, 10 người ứng cử là người ngoài Đảng, 17 đại biểu tái cử.
Ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang là 65 người và các xã thuộc huyện Hòa Vang là 606 người.