Đà Nẵng công bố giá đất ở khu tái định cư Hòa Liên 3

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đất ở tái định cư hộ chính đường 5,5m thuộc dự án Khu tái định cư Hòa Liên 3 có giá 151.000 đồng/m2.

Ngày 30/8, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết đinh quy định giá đất ở tái định cư đường 5,5m, dự án Khu tái định cư Hòa Liên 3 mở rộng, tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

Cụ thể, đất ở tái định cư hộ chính đường 5,5m, mặt cắt (3 - 5, 5 - 3)m dự án Khu tái định cư Hòa Liên 3 mở rộng có giá 151.000 đồng/m2.

Một khu vực thuộc khu tái định cư Hòa Liên.
Một khu vực thuộc khu tái định cư Hòa Liên.

Đối với các trường hợp hộ phụ thì nhân thêm hệ số hộ phụ theo quy định. Hệ số phân vệt theo chiều sâu đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu dưới 25m tính theo giá đất quy định như trên; đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu từ 25m trở lên tính bằng 0,7 giá đất quy định như trên.

Trường hợp trên cùng một trục đường phố được chia thành các đoạn có mức giá đất khác nhau thì giá đất của các thửa đất ở trong phạm vi 50m giáp ranh của đường phố, đoạn đường phố có giá đất thấp hơn được tính bình quân theo giá đất của hai đoạn giáp ranh đó.

Trường hợp các đường phố giao nhau có giá đất khác nhau thì giá đất của các thửa đất ở trong phạm vi 50m thuộc các đường phố có giá đất thấp hơn được nhân thêm hệ số 1,1 nhưng không vượt quá giá đất của đường phố có giá cao nhất tại nơi các đường phố giao nhau.

Trường hợp một thửa đất có thể vận dụng 2 cách và cho 2 kết quả khác nhau thì lấy theo giá đất của cách tính có kết quả cao hơn.  

Ngoài hệ số giá đất giáp ranh quy định như trên, nếu thửa đất nằm ở ngã ba, ngã tư được nhân thêm hệ số như sau: Vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố được nhân thêm hệ số 1,2; vị trí đất nằm ớ góc ngã tư đường phố được nhân thêm hệ số 1,3; vị trí đất nằm ở ba mặt tiền đường phố được nhân thêm hệ số 1,4.

Trường hợp thửa đất có nhiều mặt tiền hướng ra nhiều đường phố nhưng không xác định được mặt tiền chính theo hướng đường phố nào thì lấy theo đường phố có giá đất cao nhất; đồng thời được nhân với hệ số góc đường phố tương ứng.

Đối với lô đất 2 mặt tiền, ngoài hệ số đối với thửa đất đặc biệt quy định như trên, áp dụng hệ số cộng thêm nếu thuộc trường hợp quy định tại Công văn số 3024/UBND-STNMT ngày 26/4/2018 của UBND TP.

UBND TP Đà Nẵng giao UBND huyện, Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang căn cứ quy định tại quyết định này lập các thủ tục tiếp theo đúng quy định.