Đà Nẵng: Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tăng mạnh

Quang Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi - Trong 4 tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng có thêm gần 2 nghìn DN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN. Trong đó, phần lớn DN thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề như kinh doanh bất động sản, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông.

Cùng với giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, các DN kinh doanh bất động sản ở Đà Nẵng tăng mạnh.
Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Đà Nẵng cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2019, Sở đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN cho 1.865 DN, chi nhánh và văn phòng đại diện, với tổng vốn đăng ký đạt 10.416 tỷ đồng, tăng 15,2% về số DN và tăng 23,9% về vốn so với cùng kỳ năm 2018.
Tỷ trọng vốn bình quân trên một DN trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt 5,6 tỷ đồng/1 DN. So với cùng kỳ năm 2018, tỷ trọng vốn bình quân trong 4 tháng năm 2019 tăng ở mức tương đối.
Cũng theo Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng, về lĩnh vực hoạt động, số lượng DN thành lập mới trong trong trong 4 tháng đầu năm 2019 đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 ở hầu hết các ngành trừ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, khai khoáng.
Phần lớn DN thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề như kinh doanh bất động sản (tăng 37,76%); giáo dục và đào tạo (tăng 60%); thông tin và truyền thông (tăng 55,81%) so với cùng kỳ.