Đà Nẵng sẽ tái sử dụng nước thải sau xử lý

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ được tái sử dụng phục vụ mục đích tưới rửa đường, Phòng cháy chữa cháy và các mục đích khác trong các công trình xây dựng nhằm hạn chế thấp nhất việc sử dụng nước ngầm, đồng thời giảm lượng nước thải đưa vào hệ thống thu gom của TP Đà Nẵng.

Tại văn bản số 151/TB-UBND thông báo kết luận của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng về vấn đề xả nước thải của các dự án ven biển,Sở TN&MT được giao chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, và UBND các quận, huyện cùng các cơ quan, đơn vị liên quan ghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương phù hợp với nhu cầu quản lý môi trường thực tế hiện nay của thành phố.
 Hệ thống nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ được tái sử dụng (Ảnh internet)
Các đơn vị sẽ triển khai thẩm định hồ sơ môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng mới. Đề xuất lộ trình để khuyến khích các dự án đã tồn tại để có kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, cam kết tiến độ hoàn thành để đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn theo chủ trương nêu trên trước năm 2020.

Đối với các dự án ven biển có quy mô lớn (khu nghỉ dưỡng, các resort…), UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương xử lý nước thải đạt cột A, QCVN 14:72008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả thải ra môi trường.

Sau khi xử lý đạt quy chuẩn sẽ tái sử dụng nước thải sau xử lý để phục vụ cho mục đích tưới, rửa đường, PCCC và các mục đích khác của dự án nhằm hạn chế thấp nhất việc sử dụng nước ngầm, đồng thời giảm lượng nước thải đưa vào hệ thống thu gom của TP.

Đối với các dự án khu vực ven biển có quy mô nhỏ (nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ…) các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, yêu cầu có phương án xử lý để nước thải đảm bảo đạt quy chuẩn cam kết trong hồ sơ môi trường trước khi xả thải ra môi trường hoặc xả vào hệ thống thu gom nước thải của thành phố. Thời hạn hoàn thành trong quý 2/2018.

Các chủ dự án lập thủ tục cấp phép xả nước thải vào nguồn nước theo đúng quy định hiện hành về quản lý đấu nối thoát nước, về cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của các dự án trên địa bàn TP. Đồng thời, chủ đầu tư các dự án phải có giải pháp thi công phù hợp để giảm lượng nước ngầm trong quá trình thi công hố móng và có phương án điều tiết hợp lý, tránh tình trạng quá tải cho hệ thống cống của TP.

Đáng chú ý là đối với các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ... phải xây dựng hệ thống tách mỡ và hợp đồng với đơn vị định kỳ hút bể tách mỡ trước khi xả nước thải vào hệ thống cống chung của thành phố.

Kinh phí thực hiện chương trình được lấy từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Thời hạn hoàn thành báo cáo về nghiên cứu quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong quý I/2018; Thời hạn hoàn thành báo cáo xử lý xả thải tại các dự án ven biển trong quý II/2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần