Đã thực hiện gia hạn nộp thuế hàng ngàn tỷ đồng

Chia sẻ

KTĐT - Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ, đến nay đã có 105.037 đối tượng được gia hạn nộp thuế VAT với tổng số tiền là 4.428 tỷ đồng, trong đó có 1.756 DN Nhà nước (596 tỷ đồng); 944 DN đầu tư nước ngoài (370 tỷ đồng); 101.858 DN ngoài quốc doanh (3.457 tỷ đồng); 479 tổ chức kinh tế khác (6 tỷ đồng)...

Trước đó, Bộ Tài chính dự kiến số giảm thu ngân sách do thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế năm 2013 khoảng 17.613 tỷ đồng.