Đại biểu đánh giá công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng được làm kỹ lưỡng và rất chặt chẽ

Hà Bình (ghi)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang tiến hành nội dung rất quan trọng là công tác nhân sự. Chia sẻ với báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu cho rằng, việc lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ tới phải đảm bảo hài hòa giữa cơ cấu và tiêu chuẩn, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng là những đồng chí tiêu biểu trong những đồng chí tiêu biểu, sẽ tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước ta phát triển trong thời kỳ mới.

Đại biểu Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Ninh Thuận:
Chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo
Các đồng chí được giới thiệu để bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức cũng như dự khuyết xứng đáng với những tiêu chuẩn mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo. Từng đảng viên tham dự Đại hội với tinh thần, trách nhiệm rất cao, chắc chắn sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương theo đúng tinh thần “ý Đảng, lòng dân”.
 Đại biểu Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận
Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng, trong nhiệm kỳ tới, với đầy đủ trí tuệ, trách nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương sẽ triển khai lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước ngày càng tốt đẹp hơn và đem lại thành quả như mong muốn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã gửi gắm.
Đại biểu Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:
Sẽ đề cao tối đa trách nhiệm trong việc lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới
Qua nghiên cứu, theo dõi, tôi nhận thấy, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng được tiến hành ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XII, qua nhiều kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm trong công tác nhân sự Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước ta từ nhiệm kỳ VI đến nhiệm kỳ XII, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.
 Đại biểu Bùi Chí Thành - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công tác nhân sự là một quá trình đã được làm dày công, kỹ lưỡng và rất chặt chẽ; lấy ý kiến nhiều cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, thể hiện tính dân chủ rất cao. Các đồng chí được giới thiệu kỳ này đã được đánh giá trên tinh thần hết sức dân chủ, khách quan, trên cơ sở xuyên suốt quá trình công tác, thể hiện qua những sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác đó. Nhân sự được đưa ra giới thiệu tại Đại hội lần này đều đảm bảo về tiêu chuẩn cũng như những yêu cầu theo quy định của Đảng. Bản thân tôi và nhiều đại biểu khác dự Đại hội kỳ vọng Đại hội sẽ bầu được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là những đồng chí tiêu biểu trong những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên của cả nước, tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước ta phát triển trong thời kỳ mới cũng như nâng tầm uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo về đề án nhân sự, Đoàn đại biểu Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như các đoàn đại biểu khác đã và đang nghiên cứu kỹ đề án nhân sự cũng như lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu biểu trong danh sách để bầu chọn vào Ban Chấp hành theo kỳ vọng của nhân dân cả nước.
Đại biểu Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh:
Tiêu chuẩn rất quan trọng
Nhiệm kỳ Đại hội XII đã có sự chuẩn bị rất chu đáo cho công tác nhân sự, với việc ban hành hàng loạt các quy định, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiêu chuẩn các chức danh, trên cơ sở đó tiến hành quy hoạch, rà soát, chọn lọc nhân sự để đưa vào giới thiệu lần này. Chúng tôi thấy về cơ bản là đảm bảo về tiêu chuẩn.
 Đại biểu Võ Hồng Hải- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Phương hướng nhân sự Đại hội thông qua dựa trên cơ sở cơ cấu, nhưng cơ cấu ấy phải đảm bảo tiêu chuẩn. Theo tôi, phải hài hòa giữa cơ cấu và tiêu chuẩn, trong đó không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Ban Chấp hành Trung ương là đại diện cho trí tuệ, ý chí, tâm tư, khát vọng vươn lên của hơn 5 triệu đảng viên cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam. Vì vậy, tiêu chuẩn là rất quan trọng. Khi muốn bổ nhiệm nhân sự vào một vị trí, chức danh, chúng ta có thể cơ cấu rất nhiều người, nhưng rõ ràng nếu như người đó không đáp ứng được công việc phải thay người khác là chuyện đương nhiên. Đây cũng là tinh thần của Đại hội lần này.