Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI diễn ra từ ngày 13 - 15/10

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/10, Thành ủy Hải Phòng tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Quang cảnh họp báo

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà cho biết, Đảng bộ TP Hải Phòng hiện có 35 đảng bộ trực thuộc. Trong đó, có 15 đảng bộ quận, huyện, 13 đảng bộ cấp trên cơ sở, 7 đảng bộ cơ sở; tổng số tổ chức cơ sở Đảng là 1.261, với 124.934 đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV đã tổ chức thành công đại hội điểm ở 4 đảng bộ cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm chung. Đến nay đã có 100% (35/35) các đảng bộ trực thuộc tổ chức đại hội thành công với đầy đủ 4 nội dung. Kết quả bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh bí thư, phó bí thư tại các đại hội đều đủ số lượng, đúng định hướng và cơ bản bảo đảm cơ cấu.

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ TP dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với chủ đề của Đại hội: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa - sự nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước.

Đại hội lần này sẽ có khoảng 350 đại biểu đại diện cho 124.934 đảng viên của toàn Đảng bộ TP Hải Phòng; Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ TP, trọng tâm là báo cáo chính trị được triển khai xây dựng với quy trình khoa học, chặt chẽ, nghiêm túc.

Đại hội cũng hướng tới công tác nhân sự thực sự nghiêm túc, đúng quy trình, quy định theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương… dự kiển sẽ bầu ra 53 đồng chí với các tiêu chí trẻ hóa cán bộ, đủ tiêu chuẩn để đảm nhiệm các công việc trong nhiệm kỳ tới đây của Hải Phòng.