Đại hội đại biểu người Công giáo Thủ đô lần thứ VI

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 12/11, Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội đã tổ chức họp báo để thông tin về Đại hội đại biểu "Những người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đại hội đại biểu người Công giáo Thủ đô lần thứ VI - Ảnh 1

Gặp gỡ báo chí thông tin về Đại hội đại biểu Những người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI. (Ảnh: MC)

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Phạm Huy Thông cho biết, Đại hội đại biểu những người Công giáo Thủ đô lần này diễn ra trong hai ngày 27 - 28/11 với sự tham gia của 270 đại biểu. Nội dung trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong giới Công giáo Thủ đô như phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, sống tốt đạo đẹp đời"; "Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt", tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh, đền ơn đáp nghĩa.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 1017, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Hà Nội xem xét kiến nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam quyết định công nhận các Ban Đoàn kết Công giáo 28 quận, huyện, thị xã; quy tụ những doanh nhân, trí thức công giáo sinh hoạt chung theo chuyên đề để giúp nhau sản xuất, kinh doanh, bồi dưỡng tri thức và củng cố đức tin...