Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng: Xứng với niềm tin

Nguyễn Vũ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đã hoàn thành một nội dung rất quan trọng là quyết định nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa mới - những người sẽ thực thi các quyết sách khởi đầu từ Đại hội ấy, cũng là “điểm mốc” cho những mục tiêu lớn mà đất nước cần hướng tới trên chặng đường phát triển mới. Không chỉ các đại biểu mà người dân đều bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào những cán bộ cấp chiến lược của Đảng vừa được lựa chọn, trong từng lĩnh vực của mình sẽ đưa ra những đột phá mới, hướng đi mới thực sự mạnh mẽ, hiệu quả.

Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Như nhiều ý kiến đã nhận định, Đại hội không thể làm thay công việc cho cả nhiệm kỳ, nhưng Đại hội sẽ quyết định con người, cán bộ tốt cho cả nhiệm kỳ ấy. Thời gian của nhiệm kỳ Đại hội 5 năm là không dài, nhưng nếu quyết tâm và cố gắng lớn, những con người đó sẽ làm được rất nhiều việc. Bởi thế, hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên, người dân đều kỳ vọng rằng, cùng với những phương hướng, mục tiêu đúng và trúng, Đại hội sẽ lựa chọn được một đội ngũ cán bộ cốt cán xứng đáng nhất, công tâm và tận tụy. Bởi đội ngũ cán bộ cấp chiến lược không chỉ là người quyết định phương hướng, đường lối mà còn là người lãnh đạo, chỉ đạo việc thực thi một cách đúng đắn để hiện thực hóa cương lĩnh, đường lối, chính sách, pháp luật thành hiện thực.
Với những bước, quy trình chặt chẽ, bài bản, dân chủ đã được thực thi, niềm tin vào đội ngũ cán bộ được lựa chọn từ Đại hội XIII của Đảng cũng thể hiện rất rõ. Có thể thấy rằng, kết quả bầu cử đã thể hiện, công tác nhân sự đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Sau hơn 2,5 ngày xem xét, nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự ở hội trường, ở đoàn, các đại biểu đã phát huy trách nhiệm cao nhất trước toàn Đảng, toàn dân trong từng lá phiếu, để lựa chọn những người tiêu biểu nhất, ưu tú nhất vào BCH T.Ư khóa mới. Cơ cấu và số lượng nhân sự được bố trí hợp lý, vừa đảm bảo được tính kế thừa, đại diện, vừa đảm bảo tiêu biểu về năng lực, uy tín, đảm bảo được sự đoàn kết và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới hiện nay.

Để đạt được khát vọng như trong các Văn kiện trình Đại hội đề ra, đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, trọng trách đặt lên vai BCH T.Ư khóa mới không hề nhỏ. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, trước hết là BCH T.Ư khóa XIII vừa được Đại hội bầu ra phải thực sự là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có tư duy đổi mới, để nhiệm kỳ mới chúng ta đạt được mục tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, cũng như vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể thấy được rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này thực sự là Đại hội của sự khát vọng và trách nhiệm. Đại hội đề ra những quyết sách đúng đắn, toàn diện và đồng bộ. Hướng với Đại hội, người dân kỳ vọng rằng, với một quy trình chặt chẽ, sự sàng lọc kỹ lưỡng và lựa chọn sáng suốt của các đại biểu tại Đại hội, BCH T.Ư khóa XIII hội tụ các đồng chí có đủ tiêu chuẩn và được sự tín nhiệm và đồng thuận rất cao của các đại biểu sẽ góp phần xây dựng tập thể có tâm, có tầm và là những người đầu tàu gương mẫu. Cùng với kỳ vọng là niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo cao nhất của đất nước trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, có những định hướng mới phù hợp, đưa Việt Nam sánh vai cùng các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.