Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX sẽ diễn ra từ 26/10 đến 28/10

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa) từ ngày 26/10 đến ngày 28/10/2020, với 448 đại biểu chính thức và khoảng 250 đại biểu khách mời.

 Quang cảnh họp báo chiều 17/10
Chiều 17/10, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa) từ ngày 26/10 đến ngày 28/10/2020, với 448 đại biểu chính thức và khoảng 250 đại biểu khách mời.

Về nhân sự Đại hội: Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 65 đồng chí, giảm 4 đồng chí (5,8%) so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX có cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy; phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 10% trở lên; phấn đấu tỷ lệ cấp ủy viên là nữ từ 15% trở lên; tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế. Nguồn nhân sự trong danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, trình Đại hội là 73 đồng chí để bầu lấy 65 đồng chí (số dư 8 đồng chí, bằng 12,3%).

Trong khi đó, số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 17 đồng chí. Nhân sự trong danh sách bầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất là 19 đồng chí để bầu lấy 17 đồng chí (số dư 2 đồng chí, bằng 11%).

Số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 13 đồng chí. Nhân sự trong danh sách bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất là 15 đồng chí để bầu lấy 13 đồng chí (số dư 2 đồng chí).

Tại họp báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX là sự kiện trọng đại của Đảng bộ tỉnh trong 5 năm. Nhiệm vụ đặt ra của đại hội không chỉ là đến năm năm 2025, mà còn có tầm nhìn đến năm 2030.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương của cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề của diễn biến thời tiết bất thường. Vì vậy, công tác phòng chống thiên tai luôn là vấn đề thường trực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tỉnh cũng đã lên phương án phòng chống lụt bão tại các địa phương.

Nét mới của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX là đã phân bổ, cơ cấu đại biểu người dân tộc thiểu số, nhằm bảo đảm tính đại diện, đoàn kết các dân tộc anh em.