DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ mở lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng

02-08-2015 14:46
Kinhtedothi - Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ vừa tổ chức lớp học bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho đảng viên mới và đoàn viên ưu tú.
Tham gia lớp học có 5 đảng viên mới và 19 đoàn viên ưu tú là cán bộ Đại sứ quán và lưu học sinh tại Ấn Độ.
Quang cảnh lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng do Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức
Quang cảnh lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng do Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức
Theo chương trình, các đảng viên mới được nghiên cứu 9 nội dung cơ bản gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú gồm 5 nội dung Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau một tuần nỗ lực học tập, nghiên cứu, các học viên đã hoàn thành bài thu hoạch với kết quả 100% đạt khá, giỏi. Tại lễ bế giảng ở thủ đô New Delhi ngày 1/8, các học viên đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về Đảng.

Phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Tôn Sinh Thành, Bí thư Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ nhiệt liệt biểu dương các đảng viên mới và đoàn viên ưu tú đã hoàn thành tốt chương trình học tập.

Đại sứ mong muốn các học viên tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về lịch sử, quá trình phát triển và vai trò lãnh đạo của Đảng; các đảng viên mới cần tiếp tục rèn luyện để trở thành những đảng viên ưu tú; các học viên là đoàn viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
TAG: