Đảm bảo công tác ATTP phục vụ Đại hội Đảng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Căn cứ Kế hoạch số 995/KH – BYT ngày 05/11/2015 của Bộ Y tế về việc tổ chức công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Cục An toàn thực phẩm xây dựng Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra khu vực bếp của Nhà khách La Thành - nơi phục vụ ăn cho các đại biểu.
Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra khu vực bếp nơi phục vụ ăn cho các đại biểu.
Theo đó, kiểm soát có hiệu quả an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Hà Nội để không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt, gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Hà Nội.

Trong đó, các khách sạn, nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ Đại hội phải bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và xuất ăn bảo đảm ATTP theo quy định.

Tổ chức các đội trực kiểm thực 3 bước tại các địa điểm nhà hàng, khách sạn và các điểm tổ chức dịch vụ ăn uống liên quan theo danh sách được phân công của Cục ATTP, Chi cục ATVSTP Hà Nội và danh sách phối hợp của các trung tâm y tế quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Tổ chức các đoàn của Cục ATTP tiến hành kiểm tra trực tiếp các địa điểm nhà hàng, khách sạn nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.