DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đảm bảo hiệu quả khai thác 2 khu xử lý chất thải tập trung

28-02-2014 15:51
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ hồng Khanh vừa giao Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất, báo cáo phương án tổng thể khai thác, sử dụng 2 khu xử lý chất thải tập trung của thành phố tại Nam Sơn và Xuân Sơn, bảo đảm tiêu chí hiệu quả, lâu dài.
Đối với với khu xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn), khẩn trương rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đầu tư, quy trình quản lý vận hành theo hướng tập trung ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến nước ngoài, khu vực và thế giới, nhất là việc xử lý rác thải, nước rỉ rác. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ xây dựng hạ tầng cho nhân dân địa phương trong khu vực; phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn khi vận chuyển rác vào khu xử lý Nam Sơn.

Khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây), tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp để kéo dài thời gian khai thác, sử dụng bãi rác theo hướng đầu tư xây dựng thêm các nhà máy xử lý rác, giảm tối đa tỷ lệ, diện tích đất dùng để chôn lấp.

Khu xử lý rác thải tập trung của thành phố tại thôn Đồng Ké, xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ), yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện các công việc như: Công bố quy hoạch, xây dựng truyền đường vào, đồng thời lập danh mục dự án cùng các tiêu chí để kêu gọi đầu tư theo phương thức xã hội hoá.

Liên quan đến phân luồng và xử lý rác tại chỗ trên địa bàn các huyện, Phó Chủ tịch chỉ đạo, rác thải sau khi được thu gom trên địa bàn các quận, huyện, thị xã và một số huyện ven nội thành được đưa về xử lý tại các khu xử lý tập trung của thành phố. UBND các huyện phải chịu trách nhiệm bố trí địa điểm thu gom, xử lý tại chỗ rác thải của huyện bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh; chủ động, tích cực kêu gọi đầu tư xử lý rác theo hình thức xã hội hoá. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, thống kê, lập danh sách các huyện phải tự chịu trách nhiệm xử lý rác thải của địa phương; chủ trì cùng các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kinh phí thành phố hỗ trợ cho các huyện thực hiện công tác xử lý rác tại chỗ để cân đối, bối trí...

Các dự án thuộc công tác xử lý rác tại chỗ trên địa bàn các huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các huyện tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố phải trả phí trong việc thu gom vận chuyển, xử lý rác thải thông qua việc ký hợp đồng...

 
TAG: