Đảm bảo nguồn cung thiết bị vật tư cho ngành Y tế chống dịch COVID-19

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm đảm bảo nguồn cung thiết bị, vật tư cho ngành Y tế chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành Chỉ thị khẩn số 05/CT-BCT ngày 26/2/2020, về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch COVID-19 bao gồm cả mặt hàng thiết bị, vật tư cho Y tế.

Cụ thể Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ chỉ đạo các Thương vụ tiếp tục tìm kiếm các doanh nghiệp có khả năng cung cấp thiết bị, vật tư y tế, gửi Cục Xuất nhập khẩu và Cục Công nghiệp để gửi Bộ Y tế thông báo cho các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu. - Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu nhập thiết bị, vật tư y tế trong việc kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài có khả năng cung cấp. Tìm kiếm thông tin về đối tác nước ngoài đang nghiên cứu, thử nghiệm các vật liệu mới trong sản xuất thiết bị, vật tư y tế; tổng hợp thông tin gửi Cục Công nghiệp và Cục Xuất nhập khẩu để cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu khả năng thay thế các loại vật liệu hiện đang dùng.
 Sản xuất khẩu trang y tế

Cục Xuất nhập khẩu là đơn vị đầu mối tổng hợp các thông tin về nguồn thiết bị, vật tư y tế nhập khẩu, cung cấp cho các đơn vị, doanh nghiệp trong nước.Thủ trưởng các đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục; đồng thời phải chủ động triển khai thực hiện hoặc đề xuất kịp thời với Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp mới nhằm ứng phó có hiệu quả với Covid-19. Cục Xuất nhập khẩu làm đầu mối tổng hợp, thường xuyên báo cáo Bộ trưởng, các Thứ trưởng và gửi Lãnh đạo các Đơn vị liên quan thuộc Bộ về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này để thống nhất chỉ đạo và triển khai thực hiện.