DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đảm bảo nguồn hỗ trợ nhà cho người có công

16-07-2015 16:02
Kinhtedothi - Trước kiến nghị của một số tỉnh, thành phố, về những ách tắc trong hỗ trợ vốn xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, Bộ Tài chính cho biết, đến nay, ngân sách trung ương (NST.Ư) đã hỗ trợ cho 53 địa phương là 2.232,075 tỷ đồng, đảm bảo đủ nguồn vốn NST.Ư hỗ trợ ngân sách địa phương (NSĐP).
Tỉnh Tiền Giang đề nghị xem xét, cân đối ngân sách, sớm cấp kinh phí cho các địa phương chi trả tiền xây dựng nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kiến nghị của tỉnh này, hiện nay, các gia đình thuộc diện đối tượng thụ hưởng chính sách phải vay vốn ngân hàng để xây dựng nhà ở nhưng chưa được hỗ trợ tiền nên rất khó khăn trong việc trả nợ vay, lãi vay.

 
Kinh phí NSTW hỗ trợ NSĐP hơn 2.232 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho người có công. Ảnh Internet.
Kinh phí NSTW hỗ trợ NSĐP hơn 2.232 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho người có công. Ảnh Internet.
Tỉnh Sơn La cũng đề nghị xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí năm 2014 số tiền là 80.000 triệu đồng để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Hiện nay, tỉnh Sơn La có trên 9.539 hộ gia đình người có công với cách mạng cần được sửa chữa, cải tạo nhà ở với tổng số tiền trên 263.000 triệu đồng và Bộ Tài chính đã thông báo cho tỉnh số tiền là 43.000 triệu đồng.

Bộ Tài chính cho biết, năm 2013 thực hiện cơ bản xong việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đối với các địa phương đã báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012. Trong năm 2014 các địa phương tiếp tục thực hiện hỗ trợ đối với các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng mới rà soát, báo cáo năm 2013.

Số hộ người có công với cách mạng của 53 địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 là 72.153 hộ với kinh phí NSTW hỗ trợ NSĐP là 2.232,075 tỷ đồng.

Trong đó tỉnh Tiền Giang báo cáo có 1.038 hộ, mức hỗ trợ từ NSTW là 31,77 tỷ đồng. Và tỉnh Sơn La báo cáo có 2.529 hộ, mức hỗ trợ từ NSTW là 85,98 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, đến nay, NSTW đã hỗ trợ cho 53 địa phương là 2.232,075 tỷ đồng, trong đó mức hỗ trợ tỉnh Tiền Giang là 31,77 tỷ đồng, đảm bảo đủ nguồn vốn NSTW hỗ trợ NSĐP thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo số liệu địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012.

Đến nay đã có 62/63 địa phương phê duyệt và phê duyệt bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở với số hộ là 334.463 hộ, bằng 4,63 lần so với số các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012.

Theo Bộ Tài chính, do hiện nay cân đối ngân sách trung ương rất khó khăn nên trước mắt NSTW bố trí kinh phí hỗ trợ cho 72.153 hộ người có công với cách mạng các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012.

Đối với số đối tượng người có công phát sinh tăng so với số đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh rà soát chặt chẽ, đối chiếu với số liệu đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, vấn đề này đã được nhiều Đại biểu Quốc hội đề cập. Nhiều đại biểu kiến nghị cần thiết phải hỗ trợ nhà ở cho người có công và thực hiện nghiêm chủ trương này.

Giải thích về vấn đề này, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, có hơn 72 nghìn hộ gặp khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ qua báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định dùng số vượt thu năm 2012 bố trí một phần để giải quyết và cố gắng hoàn thành trong năm 2015. Tuy nhiên, thống kê từ các địa phương lại lên tới 355 nghìn căn hộ cần hỗ trợ nên đã vượt quá khả năng cân đối của ngân sách.

Theo Phó Chủ tịch QH, đây là áp lực, là các khoản chi chưa có trong dự toán, làm tăng áp lực cho ngân sách khi chưa cân đối được. Theo đó, sẽ đề nghị bố trí đủ theo Nghị quyết giám sát của QH, số nhà còn lại sẽ giải quyết theo Luật Nhà ở.
TAG: