Đảm bảo thu ngân sách gắn với tiết kiệm chi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Các tháng cuối năm, Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm chi thường xuyên đối với các sở, ngành, quận, huyện để bổ sung vào dự phòng ngân sách các cấp số tiền 530,1 tỷ đồng. Trong đó, cấp TP tiết kiệm là 176,3 tỷ đồng, cấp quận, huyện, xã, phường là 353,8 tỷ đồng.

Tại Quyết định số 4470/QĐ-UBND ban hành mới đây, ngoài việc yêu cầu tiết kiệm chi thường xuyên, UBND TP còn chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát vốn đầu tư đã phân bổ cho các dự án và các khoản vốn đơn vị sử dụng sai quy định để cắt, giảm chi, thu hồi bổ sung dự phòng ngân sách...