DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đảm bảo tốt điều kiện cho cuộc bầu cử

29-02-2016 08:27
Kinhtedothi - Ủy ban (UB) Bầu cử TP Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 08 về kết quả triển khai công tác bầu cử tính đến tuần cuối tháng 2.
Theo đó, đến tháng 2/2016, Thường trực HĐND các cấp trong TP đã dự kiến xong cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của các tổ chức, đơn vị, cơ quan được giới thiệu ứng cử để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Bầu cử. UB Bầu cử đã ban hành quyết định thành lập 3 tiểu ban về tuyên truyền, an ninh trật tự và giải quyết khiếu nại tố cáo để đảm bảo triển khai tốt cuộc bầu cử…

Về công tác Hiệp thương, các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và MTTQ TP đều đã chủ động tổ chức hội nghị hiệp thương sớm. Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND các cấp thực hiện xong việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử ĐB HĐND cấp mình.

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới, UB Bầu cử TP yêu cầu tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã đề ra; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đến ngày 30/3/2016 như: UB Bầu cử TP lập dự kiến chia các đơn vị bầu cử ĐB Quốc hội, tính số lượng ĐB Quốc hội được bầu theo mỗi đơn vị bầu cử, báo cáo và đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định và công bố theo luật định. UBND TP, UBND cấp huyện, UBND cấp xã lập dự kiến chia đơn vị bầu cử ĐB HĐND cấp mình; tính số lượng ĐB được bầu ở mỗi đơn vị, gửi đến UB Bầu cử cùng cấp để ấn định và công bố theo luật định.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐB Quốc hội, tiến hành lựa chọn, giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử ĐB Quốc hội. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐB HĐND, tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND các cấp. Ngoài ra, tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử; rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, in ấn tài liệu phục vụ bầu cử theo tiến độ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của các tiểu ban và của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác bầu cử…

 
TAG: