Đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm

Thể Ny/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các địa phương thực hiện những giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại các địa phương; kịp thời đôn đốc, xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
 
Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án nâng cấp, mở rộng, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống quốc lộ. Cùng đó, sửa chữa hệ thống đường quốc lộ, bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do mưa, lũ.
Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Nghị định số 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt tại các địa phương; kịp thời đôn đốc, xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
Vụ Vận tải được giao nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức vận tải hành khách, hàng hóa trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm thích ứng, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Bộ cũng chỉ đạo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Vụ An toàn giao thông xây dựng kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trình Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành.
Sở GTVT các tỉnh, thành phố địa phương được yêu cầu rà soát thuyền trên các tuyến đường thủy nội địa và có ý kiến với các đơn vị liên quan khi đầu tư, thiết kế công trình cầu đường bộ, đường sắt và các công trình vượt sông nhằm thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm chiều cao tĩnh không an toàn giao thông cho các tuyến đường thủy.
Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án nâng cấp, mở rộng, bảo trì, sửa chữa, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông nói trên.
Bên cạnh đó, các Sở GTVT cần tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện hiệu quả tổ chức vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải và kết nối hiệu quả vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ với các lĩnh vực hàng không, đường sắt theo Nghị quyết số 128/2021/NQ-CP của Chính phủ...