Đảng bộ Agribank quyết tâm thực hiện những định hướng lớn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ động nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối của Đảng, chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, trên hết tập hợp được sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của đội ngũ đảng viên, cán bộ toàn hệ thống, Đảng bộ Agribank đã và đang đề ra những quyết sách vượt qua thách thức, đón bắt vận hội mới.

Đảng bộ Agribank quyết tâm thực hiện những định hướng lớn - Ảnh 1
Lãnh đạo đổi mới cơ chế quản trị, điều hành

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, Đề án tái cơ cấu Agribank, BCH Đảng bộ Agribank đã tập trung chỉ đạo xây dựng, từng bước triển khai thực hiện các phương án tái cơ cấu, lãnh đạo Agribank đạt được những kết quả ấn tượng. Đến nay, tổng tài sản của Agribank đạt trên 874.000 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định, bền vững. Tính đến 31/12/2015, toàn hệ thống Agribank đã thực hiện huy động được lượng vốn hơn 804.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tăng trưởng 16,5% - vượt kế hoạch năm 2014 đề ra, đồng thời vượt mục tiêu của Đề án tái cơ cấu. Về tín dụng, ngân hàng tiếp tục tăng trưởng tín dụng đạt mục tiêu đề ra, chất lượng tăng trưởng được đảm bảo, phù hợp với khả năng quản lý, quản trị rủi ro, cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực. Dư nợ tín dụng Agribank đạt hơn 670.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị thế chủ lực trong lĩnh vực tín dụng tam nông (cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm hơn 73%). Đặc biệt, công tác xử lý nợ được đẩy mạnh, nợ xấu phát sinh được hạn chế ở mức cao nhất. Năm 2015 chứng kiến nỗ lực vượt bậc của Agribank trong xử lý nợ xấu, đưa tỷ lệ nợ xấu giảm xuống chỉ còn 2,01% - đạt kế hoạch năm 2014 đã đề ra cũng như mục tiêu của Đề án tái cơ cấu.

Những năm vừa qua, trước tình hình khó khăn thách thức về khách quan và chủ quan mà Agribank phải đối mặt, ngay đầu nhiệm kỳ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định: Tập trung đổi mới cơ chế quản trị, điều hành; xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ phù hợp với điều kiện mới nhằm tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở theo hướng mở rộng hoạt động kinh doanh, khuyến khích tự chủ, tự chịu trách nhiệm, công khai, minh bạch, dân chủ... Nhìn lại chặng đường nhiệm kỳ 2010-2015, do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới, Agribank nói riêng, hệ thống ngân hàng nói chung trong hoạt động kinh doanh phải đối mặt rất nhiều khó khăn, chịu nhiều tác động của thị trường. Trước tình hình đó, Đảng ủy Agribank đã chủ động nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước… nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra, trong đó ghi dấu ấn ở lãnh đạo đổi mới cơ chế quản trị, điều hành.
Với những nhiệm vụ lớn, trọng tâm trong từng giai đoạn, thời kỳ, Đảng ủy Agribank đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cụ thể từ tiến trình tập trung đổi mới cơ chế quản trị, điều hành; đến việc xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ phù hợp với điều kiện mới nhằm tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở theo hướng mở rộng hoạt động kinh doanh. Kết quả Agribank đã ban hành hàng trăm văn bản, quy định, quy trình, cùng các sản phẩm mới… với mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho khách hàng và Ngân hàng. Bên cạnh đó, khuyến khích phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, công khai, minh bạch, dân chủ, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank, hàng năm, Đảng ủy đều ban hành Nghị quyết về các chỉ tiêu tăng trưởng cơ bản nguồn vốn, dư nợ, tài chính, nợ xấu... đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung đã đề ra.

 
Hàng năm, Đảng bộ Agribank phấn đấu trên 60% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh và  trên 75% đảng viên trong Đảng bộ đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Trong giai đoạn 2016-2020, Agribank đứng trước những thánh thức to lớn, trong đó quá trình hội nhập sâu rộng vào khu vực ASEAN, TPP đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực tài chính vững mạnh, đủ sức cạnh tranh và phát triển. Điều đó đòi hỏi phải có những cơ chế quản lý thích hợp, khoa học, trong đó chính sách về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế  luôn là động lực quan trọng hàng đầu.
Với quyết tâm lãnh đạo Agribank hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng Thương mại Nhà nước hàng đầu Việt Nam, Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định rõ: Lãnh đạo xây dựng Agribank thành ngân hàng hiện đại, hướng tới chuẩn mực quốc tế và khu vực, phù hợp với yêu cầu phát triển hệ thống ngân hàng và kinh tế- xã hội của cả nước; Giữ vững và phát huy thế mạnh vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, đáp ứng nhu cầu vốn vay có hiệu quả phục vụ sản xuất kinh doanh; cung ứng sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, duy trì hoạt động kinh doanh tăng trưởng, an toàn, hiệu quả, bền vững. 

Xây dựng đội ngũ vừa hồng, vừa chuyên

Điểm nhấn quan trọng được thể hiện trong công tác xây dựng Đảng, đó là Đảng bộ Agribank tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, trong đó nội dung được xem là cốt lõi chính là xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa hồng, vừa chuyên.

Thời gian qua, đây là một trong những nội dung được chú trọng triển khai một cách đồng bộ, theo đó đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ các cấp, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, gắn trách nhiệm của cấp uỷ viên với kết quả hoạt động của đơn vị được phân công phụ trách. Đây vừa là trách nhiệm vừa là động lực để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank Trịnh Ngọc Khánh cho biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bước đầu đã gắn liền với công tác quy hoạch cán bộ. Căn cứ vào quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ cử nhiều cán bộ đi đào tạo và dự các lớp bồi dưỡng về chính trị do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường Đại học, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác Đảng, công tác chuyên môn cho cán bộ đảng viên của Đảng bộ, góp phần nâng cao trình độ chung của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Giai đoạn 2010-2015, Đảng bộ Agribank đã cử 60 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng công tác Đảng cho 572 đồng chí...

Trong lãnh đạo của cấp ủy Đảng, một trong kết quả quan trọng cho thấy cấp uỷ đảng xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch. Điều này thể hiện việc tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Hệ thống ngành đã rà soát, bổ sung các quy định đào tạo cán bộ của Agribank; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng cán bộ sau đào tạo, đổi mới cách thức tuyển chọn, lấy phiếu tín nhiệm; thực hiện cơ chế tiến cử cán bộ, người đứng đầu đề xuất.

Bên cạnh đó, đã thí điểm giao quyền cho Bí thư cấp ủy lựa chọn, giới thiệu để bầu cử cấp ủy; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự có số dư theo hướng người được dự kiến đề bạt, bổ nhiệm trình bày đề án hoặc chương trình công tác trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định...

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Agribank đã xây dựng và thực hiện nghiêm Quy định về tiêu chí, quy trình đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Hướng dẫn và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ theo Quy định; đánh giá cán bộ gắn với kiểm điểm tự phê bình và tự phê bình định kỳ hàng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ cùng đội ngũ cán bộ đảng viên được tôi luyện trưởng thành từ thực tiễn và những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ Agribank  sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ và hệ thống Agribank nắm vững thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh làm nòng cốt.

Những chủ trương, chỉ đạo nói trên là cơ sở nền tảng rất căn bản để định hướng đưa Agribank vượt lên khó khăn hiện tại, phát triển bền vững, giữ vững vai trò chủ lực, chủ đạo trên thị trường tài chính tín dụng nông nghiệp, nông thôn trong nhiều năm tới.