Đảng bộ xã Khai Thái 4 năm đạt trong sạch vững mạnh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 19 và 20/5/2015, Đảng bộ xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Khai Thái đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 17,2%.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khai Thái nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, đến nay xã đã đạt và cơ bản đạt 15/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại gần đạt, phấn đấu hoàn thành trong năm 2015. Cùng với phát triển kinh tế, xây dựng NTM, Khai Thái cũng đặc biệt chú trọng đến công tác xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Lĩnh vực văn hóa – y tế, giáo dục tiếp tục được Đảng bộ xã quan tâm. Tỷ lệ gia đình đạt văn hoá hàng năm từ 85 đến 96%. 2 năm 2013 và 2014, xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới. 

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và có nhiều tiến bộ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tổ chức kết nạp được 48 đảng viên. Đảng bộ xã 4 năm đạt trong sạch vững mạnh. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí với chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015 -2020 đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 7,3% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt  37 triệu đồng/người/năm trở lên; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3% theo tiêu chí mới; tỷ lệ tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh từ 60% trở lên; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%/năm; Đảng bộ xã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần