Đảng cầm quyền Azerbaijan thắng bầu cử Quốc hội

Chia sẻ

KTĐT - SIK cho biết kết quả trên được tính đến thời điểm Azerbaijan đã kiểm phiếu xong tại 4.890 điểm trên tổng số 5.314 điểm bỏ phiếu (khoảng 90% số phiếu).

KTĐT - SIK cho biết kết quả trên được tính đến thời điểm Azerbaijan đã kiểm phiếu xong tại 4.890 điểm trên tổng số 5.314 điểm bỏ phiếu (khoảng 90% số phiếu).

Đảng Eni Azerbaijan (đảng Azerbaijan mới) - đảng cầm quyền của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã giành đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 7/11 tại nước này.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) Azerbaijan Mazair Panakhov ngày 8/11 cho biết Eni Azerbaijan đã giành được ít nhất 73 ghế, vượt xa số ghế cần thiết để đảm bảo đa số trong quốc hội gồm 125 thành viên của nước này.

Kết quả kiểm phiếu chính thức cũng sẽ được công bố ngay trong ngày hôm nay, tuy nhiên ông Panakhov cho rằng kết quả trên khó có thể đảo ngược.

SIK cho biết kết quả trên được tính đến thời điểm Azerbaijan đã kiểm phiếu xong tại 4.890 điểm trên tổng số 5.314 điểm bỏ phiếu (khoảng 90% số phiếu).

Theo Hiến pháp Azerbaijan, bầu cử quốc hội nước này được tiến hành vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 11 sau mỗi năm năm. Đây là cuộc bầu cử quốc hội lần thứ tư, kể từ khi Azerbaijan tách ra độc lập.

Mọi công dân Azerbaijan trên 25 tuổi đều được ra ứng cử nghị sỹ./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần