Đăng ký niêm yết 2,5 triệu cổ phiếu trên HNX

Chia sẻ

KTĐT - Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường có vốn điều lệ thực góp là 25 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Lô 55, đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, Tp.Nam Định, tỉnh Nam Định.

KTĐT - Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường có vốn điều lệ thực góp là 25 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Lô 55, đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, Tp.Nam Định, tỉnh Nam Định. Cơ cấu sở hữu gồm cổ đông trong nước nắm giữ 100%.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường đăng ký niêm yết 2,5 triệu cổ phiếu phổ thông trên HNX.

Công ty có vốn điều lệ thực góp là 25 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Lô 55, đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, Tp.Nam Định, tỉnh Nam Định. Cơ cấu sở hữu gồm cổ đông trong nước nắm giữ 100%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vự như: xây lắp điện đường dây và trạm biến áp điện thế 35KV; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; mua bán vật tư thiết bị ngành điện...