Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới: Kinh tế tăng trưởng nhanh

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Một trong những thành tựu to lớn của Đảng là lãnh đạo đất nước vượt qua nghèo nàn lạc hậu, từng bước đổi mới, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

 (Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)