Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố: Triển khai kết luận Hội nghị Trung ương 3

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 28/12, Đảng ủy Khối các cơ quan TP tổ chức học tập, quán triệt và triển khai kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI đến các cán bộ chủ chốt của các cơ quan trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đã trình bày hai chuyên đề: Tình hình thực hiện kế hoạch KT - XH 5 năm 2006 - 2010 và Quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển KT - XH 5 năm 2011 - 2015 và năm 2012; nhiệm vụ vận dụng một cách sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong kết luận vào quá trình công tác, lao động, học tập; tham gia giám sát việc thực hiện các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phát biểu kết thúc hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối Đào Xuân Mùi yêu cầu cơ sở Đảng các cấp, ngành, đoàn thể trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP cần học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận Hội nghị T.Ư 3 (khóa XI).

Sau hội nghị, cấp ủy các cấp của Đảng ủy khối sẽ xây dựng các chương trình hành động cụ thể cho phù hợp với thực tế và đạt hiệu quả khi triển khai.