Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi-Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và 2 Chương trình công tác của Đảng ủy Khối khóa XIII bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

Sáng nay (27/4), Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và 2 Chương trình công tác của Đảng ủy Khối khóa XIII.
Hội nghị đã được nghe Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt các nội dung cơ bản, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng (từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…). Trong đó, khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, nhất là các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới được đề ra trong các chương trình công tác của Thành ủy và của Đảng ủy Khối.
Quang cảnh "Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và 2 Chương trình công tác của Đảng ủy Khối khóa XIII"
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và 2 Chương trình công tác của Đảng ủy Khối khóa XIII, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, cần tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy và 2 Chương trình công tác của Đảng ủy Khối tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; đồng thời kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác; gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội cũng yêu cầu việc tổ chức học tập được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và 2 Chương trình công tác của Đảng ủy Khối khóa XIII. Căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy, 2 Chương trình công tác của Đảng ủy Khối và nghị quyết Đại hội cấp mình, vận dụng, cụ thể hóa để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Chương trình phù hợp tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả....