Đảng ủy Khối là cầu nối của thành phố với các trường đại học, cao đẳng

Trần Thảo
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 14/3, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội về tình hình tổ chức cơ sở Đảng, việc thực hiện các quy chế và sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối đối với các tổ chức đảng trực thuộc.

Theo lãnh đạo Đảng ủy Khối, hiện nay, Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội có 67 tổ chức cơ sở đảng với trên 15.000 đảng viên, sinh hoạt tại 1.225 chi bộ, đảng bộ bộ phận. Toàn khối có 44 trường đại học, học viện, 22 trường cao đẳng, trực thuộc 11 bộ, ngành, với trên 4.000 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; hơn 8.000 thạc sĩ; gần 11.000 cử nhân, kỹ sư và tương đương; có khoảng trên 500.000 sinh viên chính quy các hệ. Thời gian qua, Đảng ủy Khối đã tập trung quy chế dân chủ một cách nghiêm túc, xây dựng 5 chương trình công tác, triển khai Nghị quyết đến cơ sở một cách bài bản, làm tốt công tác kết nạp đảng, ổn định chính trị đáp ứng nhu cầu, mục tiêu đề ra.
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Đảng ủy Khối tập trung thay đổi, đổi mới cách thức trong công việc chỉ đạo đối với cơ sở. Phát huy tính chủ động, tự giác. Tập trung xây dựng đội ngũ cộng tác viên. Quan tâm đến khối giảng viên, phân loại được khối các trường. Cung cấp thông tin cho cán bộ và sinh viên. Thay đổi cách thức tiếp cận vấn đề. Thường xuyên trao đổi, đối thoại với cán bộ đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò đảng bộ cấp trên cơ sở, giúp công tác đảng, tư tưởng chính trị trong các trường được hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện công tác của từng trường được hiệu quả. Đáng ghi nhận, Đảng ủy Khối đã chủ động triển khai các chỉ thị, công tác của TP và Đảng ủy Khối. Coi trọng việc hướng dẫn cấp ủy cơ sở, phát huy vai trò lãnh đạo hạt nhân của các tổ chức đảng trong các nhà trường; Xác định mối quan hệ của các tổ chức đảng trong các nhà trường ngoài công lập cũng đã được chú ý; Mô hình hoạt động của Đảng ủy Khối được duy trì nhiều năm nay.
Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý Đảng ủy Khối cần tiếp tục quan tâm, coi trọng công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, bởi đây là yếu tố sống còn của Đảng ủy Khối. Qua đó, truyền đạt được sự vững vàng, niềm tin, sức lan tỏa của cán bộ, đảng viên của khối trong từng trường và toàn xã hội. Tiếp tục quan tâm công tác truyền tải đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước vào cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên. Trong quá trình phân công, nắm chắc tình hình cơ sở bằng nhiều phương pháp để mọi công việc của từng trường được đảm bảo. TP đề cao vai trò vị trí của trí thức, cán bộ giảng viên. Cần quan tâm, gắn công tác chuyên môn và công tác khác nhuần nhuyễn với nhau.
Đặc biệt, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý tổ chức thực hiện có hiệu quả, thực chất về việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và chỉ thị 05. Nguồn lực có chất lượng, làm sao truyền tải được vai trò nêu gương của người đứng đầu. Thực hiện nền nếp, mối quan hệ giữa lãnh đạo nhà trường và Đảng ủy. Thường xuyên coi trọng kiểm tra giám sát, về đoàn đội, có tính định kỳ, góp ý tổ chức Đảng cơ sở. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần được coi trọng, phát hiện vấn đề ngay từ ban đầu để tham mưu xử lý kịp thời các biểu hiện tư tưởng.
Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cần thể hiện được vai trò là cầu nối của TP với các trường, phát huy trí tuệ, đóng góp thực hiện nhiệm vụ chính trị tư tưởng của các nhà trường. Qua đó, thể hiện vai trò trách nhiệm đối với công việc chung của TP.
Trong quá trình đổi mới, cần tăng cường CCHC trong hoạt động, ứng dụng CNTT, đổi mới sinh hoạt, hội họp, báo cáo. Thông tin định kỳ và thường xuyên phải được coi trọng. Thực hiện CCHC gắn với xây dựng cơ quan văn hoá, có sức lan tỏa trong các nhà trường.