Đánh giá sát tình hình, đưa ra những định hướng phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 6/4, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đã có buổi làm việc với Đảng ủy VNPT Hà Nội và Đảng ủy Bưu điện Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 126 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và Đại hội XII của Đảng.

Kinhtedothi - Chiều 6/4, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đã có buổi làm việc với Đảng ủy VNPT Hà Nội và Đảng ủy Bưu điện Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 126 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và Đại hội XII của Đảng.

 
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn kết luận buổi làm việc với Đảng bộ Bưu điện TP.
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn kết luận buổi làm việc với Đảng bộ Bưu điện TP.
Thực hiện Chỉ thị 36 và Kế hoạch 126, Đảng ủy VNPT Hà Nội đã tổ chức quán triệt, triển khai tới đội ngũ cán bộ chủ chốt và đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng kế hoạch 320-KH/ĐU để cụ thể hóa và triển khai trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy VNPT Hà Nội cũng đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở; thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc để chuẩn bị công việc tổ chức đại hội đảm bảo đúng tiến độ. Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ VNPT Hà Nội đã gửi tới các chi, đảng bộ trực thuộc để lấy ý kiến. Đảng ủy VNPT Hà Nội cũng đã lựa chọn, tổ chức thành công đại hội điểm tại Đảng bộ Trung tâm Tin học trong 2 ngày 26-27/3, đảm bảo đúng yêu cầu về quy trình, quy định theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy.

Đối với Đảng bộ Bưu điện Hà Nội, hiện Đảng bộ có 10 đảng bộ cơ sở và 83 chi bộ trực thuộc, với tổng số 779 đảng viên. Tuy nhiên, do Đảng bộ mới được thành lập, lại đang phải thực hiện việc chia tách, sáp nhập một số đơn vị, nên công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tại Đảng bộ Bưu điện Hà Nội còn chậm so với yêu cầu chung.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đánh giá hai Đảng ủy VNPT Hà Nội và Đảng ủy Bưu điện Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp; đã xây dựng và ban hành hệ thống văn bản để chỉ đạo, tổ chức trong toàn Đảng bộ. Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị hai Đảng bộ phát huy trí tuệ tập thể, huy động sự tham gia, đóng góp ý kiến của toàn thể cán bộ, đảng viên đối với dự thảo văn kiện đại hội. Với đặc thù là các đơn vị sản xuất kinh doanh, đồng chí lưu ý, báo cáo chính trị phải đánh giá đúng thực tế tình hình, để đưa ra những đường hướng đúng đắn, làm “kim chỉ nam” để DN định hướng phát triển.

Đồng chí cũng đề nghị trong dịp này, hai Đảng bộ cần quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền, quan tâm chăm lo đời sống, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo không khí thi đua phấn khởi, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và Đại hội XII của Đảng.

Đối với Đảng bộ Bưu điện TP, chia sẻ khó khăn đối với việc mới thành lập Đảng bộ, sự biến động trong tổ chức bộ máy dẫn đến việc phải chia tách, sáp nhập tổ chức Đảng, Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn đề nghị sớm hoàn thiện các văn kiện trình đại hội; kiện toàn các tổ chức Đảng, từ đó hoàn thiện quy hoạch, đề án nhân sự đảm bảo tiến độ và chất lượng.