DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đánh giá toàn diện 30 năm đổi mới Thủ đô

18-02-2014 12:53
Kinhtedothi - Thành ủy vừa có Thông báo số 671-TB/TU về kết luận của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết của Thành ủy về một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) ở Thủ đô.
Theo đó, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong hoạt động của toàn Đảng nói chung, của Đảng bộ TP Hà Nội nói riêng qua 30 năm đổi mới. Với vị trí Thủ đô, những nội dung tổng kết lý luận - thực tiễn của Đảng bộ thành phố sẽ góp phần hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, chuẩn bị Văn kiện Đại hội XII của Đảng. 

Đồng thời, thông qua việc tổ chức tổng kết, gắn với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV, góp phần phục vụ công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Trong quá trình nghiên cứu, tổng kết phải bảo đảm yêu cầu khoa học, khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, tôn trọng sự thật. Các mặt ưu điểm, thành tựu cũng như hạn chế, thiếu sót phải được đánh giá toàn diện, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan. 

Những vấn đề được tổng kết phải xuất phát từ thực tiễn đổi mới của Thủ đô, của đất nước, dựa trên những quan điểm, đường lối của Đảng từ Đại hội VI (năm 1986) đến Đại hội XI (năm 2011)... Quá trình tổng kết tập trung đánh giá kỹ 10 năm đổi mới (2006-2016), trọng tâm là thời gian sau khi Hà Nội được điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính...
TAG: