Đánh giá toàn diện việc học và làm theo Bác

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thành ủy vừa ban hành Văn bản số 96 về kế hoạch kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";...

Phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các kết quả về công tác tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; trách nhiệm của địa phương, đơn vị, của tập thể, cá nhân đối với việc xử lý, giải quyết những vụ việc tồn đọng, gây bức xúc trong dư luận, trong nhân dân...