Đánh giá trình độ kỹ năng nghề cho người lao động

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Trong đó, Nghị định quy định rõ về điều kiện, tổ chức và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Theo đó, tổ chức được cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia phải bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, về nhân lực trực tiếp thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề của người tham dự.

Về nhân lực của tổ chức thực hiện việc đánh giá, Nghị định quy định, đối với mỗi bậc trình độ kỹ năng của một nghề, có ít nhất 3 người được cơ quan có thẩm quyền theo quy định cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia, trong đó có ít nhất 1 người làm việc chính thức tại tổ chức đánh giá kỹ năng nghề.

Theo quy định, người được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đáp ứng được một trong các điều kiện về trình độ kỹ năng, chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định; hoàn thành khóa đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ đánh giá viên.

 
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ điều kiện tham dự và trình tự, thủ tục đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Trong đó, Nghị định quy định người lao động có nhu cầu đều được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 1 của một nghề.

Nghị định cũng quy định chế độ công nhận tương đương hoặc miễn tham dự đánh giá kỹ năng nghề. Theo đó, người đạt được huy chương tại hội thi tay nghề thế giới thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 3 tương ứng với nghề đã đạt huy chương.

Người đạt được huy chương tại hội thi tay nghề ASEAN thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 2 tương ứng với nghề đã đạt huy chương. Trường hợp tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 3 tương ứng với nghề đã đạt huy chương thì được miễn kiểm tra kỹ năng thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Còn người đạt giải nhất, nhì và ba tại hội thi tay nghề quốc gia thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 2 tương ứng với nghề đã đạt giải.

Kinh tế đô thị cuối tuần