Danh sách 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 9/6, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng ban Công tác ĐB Quốc hội Trần Văn Túy đã công bố Nghị quyết số 617/NQ-HĐBCQG ngày 8/6/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách 496 người trúng cử ĐB Quốc hội khóa XIV.

Kinhtedothi - Chiều 9/6, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng ban Công tác ĐB Quốc hội Trần Văn Túy đã công bố Nghị quyết số 617/NQ-HĐBCQG ngày 8/6/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách 496 người trúng cử ĐB Quốc hội khóa XIV.

 
Danh sách 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV - Ảnh 1
Các cử tri Hà Nội tham gia bỏ phiếu.
Nghị quyết công bố kết quả bầu cử, kết quả bầu cử ở từng địa phương và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, cụ thể:

Xem nội dung Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đây

Xem kết quả bầu cử ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại đây

Xem danh sách 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đây