DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đấu giá cổ phần Xí nghiệp Môi trường Đô thị Từ Liêm

31-12-2014 16:36
Kinhtedothi - Thực hiện quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 3/5/2013 của UBND TP Hà Nội về việc sáp nhập 5 xí nghiệp môi trường đô thị các huyện về Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội và tiến hành cổ phần hóa.
Ngày 26/3/2014, Xí nghiệp Môi trường Đô thị Từ Liêm chính thức sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội và tiến hành triển khai cổ phần hóa. Sau một thời gian lập hồ sơ cổ phần hóa trình các cấp có thẩm quyền của TP phê duyệt, sáng ngày 31/12/2014, Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Đô thị Từ Liêm đã tổ chức công khai phiên bán đấu giá cổ phần đầu tiên ra công chúng tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kết quả, tổng số vốn điều lệ 60 tỷ đồng, số cổ phần đưa ra đấu giá 1.900.200 CP; Mệnh giá 10.000 đồng/CP, giá khởi điểm 10.000 đồng/CP. Đã có 27 nhà đầu tư tham gia đấu giá với tổng số khối lượng đăng ký mua 613.600 CP. Tổng số khối lượng đặt mua hợp lệ 13.600 CP, đạt tỷ lệ 34,08 % cổ phần đấu giá. 

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội Phạm Ngọc Hải cho biết, trong năm 2015, Công ty sẽ tiếp tục triển khai cổ phần hóa và bán đấu giá cổ phần ra công chúng đối với các đối tượng còn lại theo chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của UBND TP Hà Nội.
TAG: