Dầu khí là ngành kinh tế đầu tàu

Khắc Kiên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Khẳng định dầu khí không chỉ là kinh tế mà còn gắn với vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh: Dầu khí là ngành kinh tế rất quan trọng của đất nước.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân động viên cán bộ ngành dầu khí. Ảnh: Khắc Kiên
Nỗ lực

Theo PVN, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao nhất, khép lại năm 2018, PVN đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao; hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt kế hoạch cả năm từ 10 đến 2 tháng. Nổi bật là, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 675.000 tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 626.800 tỷ đồng, vượt 96.000 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017. Đặc biệt, nộp ngân sách Nhà nước đạt 121.300 tỷ đồng, vượt 47.500 tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017, đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách T.Ư năm 2018. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 47.100 tỷ đồng (kế hoạch 19.100 tỷ đồng), vượt gấp 2,5 lần kế hoạch năm, tăng 23% so với năm 2017...
Trên tinh thần buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị có thông báo kết luận buổi làm việc với PVN, trong đó có những vấn đề yêu cầu PVN phải báo cáo Chính phủ và giải quyết cho đúng, đảm bảo tiến độ, kể cả Nghi Sơn, Thái Bình 2, 5 dự án chưa hiệu quả…
Công tác tái cấu trúc DN triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Đã cổ phần hóa thành công 3 đơn vị thành viên là PVOIL, BSR và PV Power, thu về thặng dư 7.500 tỷ đồng cho Nhà nước. Bộ máy cơ quan Tập đoàn được tinh gọn từ 28 ban/văn phòng trước đây xuống còn 16… Cũng trong năm 2018, Tập đoàn đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn theo đúng đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đã đưa 6 dây chuyền của Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ vào hoạt động trở lại (3 dây chuyền sợi vào hoạt động từ 20/4/2018, 3 dây chuyền sợi tiếp theo vào hoạt động từ ngày 1/11/2018…

Tuy nhiên, lãnh đạo PVN cũng cho biết, vẫn còn một số khó khăn, thách thức mà Tập đoàn đã và đang gặp phải, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đó là khó khăn trong việc thực hiện Luật Dầu khí và các văn bản hướng dẫn; công tác đầu tư ra nước ngoài; khó khăn trong việc tích hợp, áp dụng giữa các luật; việc thực hiện các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết 41; việc bù thuế sản phẩm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, cũng như khó khăn trong việc xử lý các dự án chưa hiệu quả…

Ghi nhận và sẻ chia

Đánh giá cao những kết quả mà PVN đã đạt được trong năm 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, có những việc cụ thể thuộc về thẩm quyền điều hành quản lý của Chính phủ nhưng Quốc hội cũng có chức năng giám sát để xem việc quản lý, điều hành đó. Với Luật Dầu khí thì có những vấn đề nào còn đang cần phải tháo gỡ về chính sách pháp luật, cần phải tháo gỡ trong công tác quản lý điều hành. “Trên cơ sở đó, các cơ quan của Quốc hội sẽ tham gia một số ý kiến. Những vấn đề thuộc thẩm quyền, Quốc hội sẽ nghiên cứu để xem xét trong quá trình hoàn thiện pháp luật. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Chính phủ điều hành quản lý, cần thiết thì Quốc hội sẽ có văn bản yêu cầu Chính phủ thực hiện và báo cáo với Quốc hội để thực hiện đúng Luật Dầu khí và hệ thống pháp luật có liên quan” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói. Đồng thời khẳng định, lĩnh vực dầu khí không chỉ là kinh tế mà còn gắn với vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo: “Dầu khí là ngành kinh tế rất quan trọng của đất nước, chúng ta rất tự hào!”...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, mặc dù Chủ tịch HĐTV mới nhận nhiệm vụ nhưng đã nhanh chóng bắt nhịp, quyết tâm để thực hiện những nhiệm vụ của Tập đoàn và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, PVN cần cố gắng phát huy những kết quả đạt được, lưu ý khó khăn, thuận lợi của kinh tế trong nước và sự thay đổi nhanh chóng của kinh tế thế giới để thực hiện các nhiệm vụ được giao và tin tưởng PVN sẽ tiếp tục vượt qua.