Đầu năm, Việt Nam xuất siêu 200 triệu USD

Chia sẻ

KTĐT - Theo số liệu thống kê công bố ngày 28/1, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2013 cả nước ước tính đạt 10,1 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 3,5 tỷ USD, giảm tới 8,5%.

Hầu hết kim ngạch các mặt hàng đều giảm, riêng dầu thô tăng cao với mức 36,2%, tương đương 102 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1/2013 ước đạt 9,9 tỷ USD, tăng 0,4% so với tháng trước. Tính ra xuất siêu tháng 1 vào khoảng 200 triệu USD, bằng 2% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.