Đầu tư dự án khu công nghệ môi trường xanh tại Long An

D. T
Chia sẻ

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ưu đãi đầu tư lĩnh vực xã hội hóa dự án có vốn đầu tư nước ngoài đối với Dự án Khu công nghệ môi trường xanh của Công ty cổ phần xử lý chất thải Việt Nam - Long An.

Thông báo nêu rõ, đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn là lĩnh vực khuyến khích, thu hút đầu tư. Phó Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Long An đã chủ động kêu gọi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư Dự án nhằm đáp ứng không chỉ nhu cầu của tỉnh Long An mà còn của Thành phố Hồ Chí Minh và cả vùng.
Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Long An, nhà đầu tư và các Bộ, ngành liên quan xác định rõ Quy hoạch phân khu chức năng toàn bộ diện tích của Dự án, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất.
Đồng thời phân loại tiểu dự án thuộc Dự án để bảo đảm áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng; làm rõ nhu cầu xử lý rác thải của tỉnh Long An, khu vực và cả vùng bảo đảm công nghệ và công suất Dự án phù hợp.
Trên cơ sở các nội dung được làm rõ nêu trên và ý kiến các cơ quan liên quan, UBND tỉnh Long An hoàn thiện báo cáo Dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2016.