Đầu tư gần 26.000 tỷ đồng dạy nghề cho nông dân

Chia sẻ

KTĐT - Mục tiêu cơ bản của Đề án là bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã.

KTĐT - Mục tiêu cơ bản của Đề án là bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã.

Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí dự kiến 25.980 tỷ đồng.

Thông tin từ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết, Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", gồm 10 thành viên do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban cùng sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan.

Mục tiêu cơ bản của Đề án là bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã.
 
Theo đó,  Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách…

Tổng kinh phí thực hiện Đề án được trích từ ngân sách Nhà nước dự kiến là 25.980 tỷ đồng, gồm kinh phí dạ̣y nghề lao động nông thôn: 24.694 tỷ đồng; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã: 1.286 tỷ đồng.