Đầu tư xây dựng chợ nông thôn loại 3 tại huyện Thanh Trì

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký ban hành Công văn số 3230/UBND-CT yêu cầu các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Thanh Trì thống nhất việc xây dựng chợ nông thôn loại 3 tại các xã Yên Mỹ, Duyên Hà.

Đây là các xã của huyện Thanh Trì chưa có chợ nông thôn, nên việc trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn.

Sau khi xem xét Văn bản số 364/UBND-TCKH ngày 31/3/2012 của UBND huyện Thanh Trì, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu chấp thuận đề xuất về việc đầu tư xây dựng chợ loại 3 tại các xã Yên Mỹ và Duyên Hà (huyện Thanh Trì). Cả hai địa phương này, hiện nay vẫn chưa có chợ nông thôn để phục vụ nhu cầu mua bán hàng hóa của người dân. Việc cho phép đầu tư xây dựng các chợ, giúp xã Yên Mỹ và Duyên Hà tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, đồng thời giúp các địa phương này đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới. Các chợ được chấp thuận đầu tư là chợ hạng 3, do đó, UBND TP giao UBND huyện Thanh Trì quyết định phương thức đầu tư, lựa chọn doanh nghiệp quản lý chợ theo thẩm quyền.

Để việc triển khai xây dựng các chợ nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Trì được thuận lợi, đúng quy định, Phó Chủ tịch yêu cầu các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND huyện Thanh Trì trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng chợ tại các xã ngoài đê, quản lý kinh doanh khai thác chợ sau đầu tư.

Kinh tế đô thị cuối tuần