Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đến cuối năm 2021

Thảo Nguyên
Chia sẻ

Kinhtedothi- Tháng đầu tiên sau nới lỏng giãn cách xã hội tại hầu hết các địa phương, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (NSNN) đã tăng khá mạnh, tăng 18,6% so với tháng 9, đạt 41.700 tỷ đồng. Luỹ kế, vốn đầu tư từ ngân sách trong 10 tháng đạt gần 318.600 tỷ đồng, gần bằng 65% kế hoạch năm.

Tháng 10, giải ngân nguồn vốn ngân sách tăng gần 19%

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước tính đạt 41.700 tỷ đồng, tăng 18,6% so với tháng 9. Lũy kế 10 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 318.600 tỷ đồng, bằng 64,7% kế hoạch năm và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 67,8% và tăng 31,6%).

 Ảnh minh hoạ

 “Việc các biện pháp giãn cách dần được nới lỏng, cùng với các bộ, ngành và địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công đã giúp hoạt động này được cải thiện trong tháng”- Tổng cục Thống kê đánh giá.

Cụ thể, vốn Trung ương quản lý đạt 56.000 tỷ đồng, bằng 66,6% kế hoạch năm và giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 262.600 tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch năm, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn NSNN địa phương, vốn NSNN cấp tỉnh đạt 175.900 tỷ đồng, bằng 61,4% và giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2020; vốn NSNN cấp huyện đạt 72.800 tỷ đồng, bằng 69,1% và giảm 10,1%; vốn NSNN cấp xã đạt 13.900 tỷ đồng, bằng 83,9% và giảm 10%.

Xét theo các bộ ngành, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN của Bộ GTVT trong tháng 10/2021 đạt cao nhất, ước tính hơn 3911 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm là hơn 28.138 tỷ đồng. Theo sau là Bộ NN&PTNT với 429 tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN trong tháng 10. Lũy kế 10 tháng, con số này là 2.980 tỷ đồng. Các bộ tiếp theo là Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Bộ TN&MT, Bộ Công thương... với vốn đầu tư lần lượt là 278 tỷ đồng; 152 tỷ đồng; 116 tỷ đồng và 85 tỷ đồng trong tháng 10/2021.

Xét theo địa phương, tính cả tháng 10/2021 và lũy kế 10 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN của Hà Nội dẫn đầu cả nước. Ước tính thực hiện vốn đầu tư từ nguồn NSNN do địa phương quản lý tháng 10 của Hà Nội đạt 3.800 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng 32.322 tỷ đồng, bằng 63,6% kế hoạch năm.

Trong các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, có Quảng Ninh, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Định có vốn đầu tư thực hiện tăng. 10 tháng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN Quảng Ninh 14.770 tỷ đồng, bằng 81,4% và tăng 12,8%; Hải Phòng 9.916 tỷ đồng, bằng 73,6% và tăng 12,2%; Bình Định 6.086 tỷ đồng, bằng 74,1% và tăng 0,2%. Bà Rịa - Vũng Tàu giải ngân được 7.387 tỷ đồng, bằng 68% và tăng 14,1%.

Các tỉnh được đánh giá là tỉnh công nghiệp mạnh, như: Bình Dương và Vĩnh Phúc vẫn nằm trong nhóm có tỷ lệ giải ngân giảm. Cụ thể: Bình Dương 6.906 tỷ đồng, bằng 55,9% và giảm 33%; Vĩnh Phúc 5.481 tỷ đồng, bằng 69,5% và giảm 5,8%. Trong khi TP Hồ Chí Minh ở mức rất thấp 1.100 tỷ  đồng, lũy kế 10 tháng là 14.800 tỷ đồng, bằng 41,6% và giảm 46,5%.

Gánh nặng giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng cuối năm

Qua 10 tháng, vốn đầu tư từ NSNN đạt gần 65%, còn hơn 35% còn lại dồn vào hai tháng cuối năm. Mới đây, ngày 25/10/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Công điện 7776/CĐ-VPCP gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Để gỡ vướng về đầu tư công, Bộ Tài chính cũng chủ động tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn và đề xuất giải pháp thúc đẩy tốc độ giải ngân năm 2021.

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có văn bản yêu cầu phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất vốn đầu tư công năm 2021, theo đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ: Số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021, số 45/NQ-CP ngày 5/4/2021, số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021; các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; Công điện 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 5/10/2021 của Văn phòng Chính phủ và các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong những tháng cuối năm 2021.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra; khẩn trương rà soát, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại bộ, cơ quan, địa phương mình; thúc đẩy giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực, lãng phí; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của bộ, cơ quan, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục về đầu tư công, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn bất cập để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, nhất là quy định về xây dựng, đất đai, tài nguyên.

Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2021 từ những bộ, cơ quan, địa phương giải ngân chậm sang bộ, cơ quan, địa phương giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định.