Đẩy nhanh thực hiện Quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa đôn đốc sở, ngành liên quan và các địa phương khu vực ngoại thành đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm.

Thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố đến năm 2020, UBND TP đã giao các huyện, thị xã xây dựng phương án, lộ trình cụ thể triển khai thực hiện, báo cáo trước ngày 15/5/2013. Tuy nhiên, đến nay, nhiều địa phương chưa có báo cáo UBND TP.

Để bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện, các địa phương rút kinh nghiệm việc chậm triển khai các nội dung chỉ đạo của thành phố, khẩn trương báo cáo quy hoạch trong tháng 7/2013. Trong báo cáo phải nêu rõ công tác chỉ đạo, điều hành, việc lựa chọn địa điểm xây dựng, nguyên nhân vướng mắc, khó khăn, đề xuất hướng giải quyết và lộ trình, thời gian thực hiện.

 
Đẩy nhanh thực hiện Quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm - Ảnh 1
 
Ảnh minh họa.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập đoàn công tác tổ chức hướng dẫn các địa phương triển khai quy hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng. Các công việc trên phải hoàn thành báo cáo kết quả UBND TP trong tháng 8/2013.

Theo quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố đến năm 2020: Xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc của thành phố bảo đảm được 85-99% nhu cầu giết mổ trên địa bàn; các cơ sở công nghiệp đạt 45-50% vào năm 2015 và con số này được nâng lên 60-65% vào năm 2020; các cơ sở, điểm thủ công tập trung hoặc bán công nghiệp phải đạt 35 - 40% vào năm 2015 và đến năm 2020 là 30-35%; các cơ sở công nghiệp đảm bảo 65-70% vào năm 2020, tổng khối lượng thịt chế biến trên địa bàn thành phố.

Về giết mổ công nghiệp tập trung, giai đoạn đến năm 2015: Tổng cơ sở giết mổ công nghiệp là 8 cơ sở, tổng công suất giết mổ là 34 tấn thịt trâu bò/ngày, 245 tấn thịt lợn/ngày, 78 tấn thịt gia cầm/ngày và công suất chế biến thực phẩm là 98 tấn/ngày. Đáp ứng được 40% nhu cầu giết mổ trâu bò, 50,4% nhu cầu giết mổ lợn, 43,3% nhu cầu giết mổ gia cầm và chế biến đạt 12,6% so với nhu cầu giết mổ.

Giai đoạn 2015-2020: Hoàn thiện các cơ sở giết mổ đã xây dựng để đảm bảo hoạt động với công suất thiết kế. Đồng thời, xây dựng thêm 2 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp, với tổng công suất 70 tấn thịt lợn, 66 tấn thịt gia cầm/ngày và 50 tấn thực phẩm chế biến/ngày, dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2016.

Tổng công suất giết mổ thiết kế của 10 cơ sở công nghiệp đến năm 2020 là 54 tấn thịt trâu bò/ngày, 405 tấn thịt lợn/ngày và 144 tấn thịt gia cầm/ngày.Về giết mổ thủ công tập trung(bán công nghiệp), đến năm 2015: Đưa 3 dự án giết mổ thủ công tập trung vào hoạt động; xây dựng thêm các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại 17 huyện, thị xã. Đến năm 2020, hoàn thiện, nâng cấp các cơ sở giết mổ thủ công tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Khả năng giết mổ thủ công tập trung đến năm 2020 là 63 tấn thịt trâu bò/ngày, 187 tấn thịt lợn/ngày, 93 tấn thịt gia cầm/ngày.

Về chế biến thịt gia súc, gia cầm sau giết mổ: Các cơ sở công nghiệp đảm bảo 50 -70% khối lượng thịt chế biến sau giết mổ trên địa bàn. Đến năm 2015 là 95 tấn/ngày, năm 2020 là 171 tấn/ngày và chiếm khoảng 12-17% tổng khối lượng thịt giết mổ), số còn lại (khoảng 30-50%) do các cơ sở chế biến nhỏ lẻ đảm nhận.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần