Đẩy nhanh tiến độ GPMB Dự án Nội Bài - cầu Nhật Tân

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 11/10, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 3943/VP-QHXDGT gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sóc Sơn về việc xây dựng khu Tái định cư tại xã Phù Lỗ và xã Quang Tiến phục vụ di dân GPMB Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân.

Về việc này, UBND Thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương xem xét, thống nhất, thỏa thuận địa điểm để UBND huyện Sóc Sơn triển khai thực hiện các khu tái định cư theo quy định.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn để huyện Sóc Sơn đẩy nhanh tiến độ công tác thu hồi đất, giao đất, lập và triển khai các dự án khu tái định cư phục vụ di dân GPMB Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các sở, ban, ngành Thành phố để khẩn trương triển khai các thủ tục về quy hoạch, đất đai, dự án và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần