ĐB Quốc hội: Phát triển quy hoạch không gian ngầm ở các thành phố lớn

Thái San - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

“Cần phải tập trung đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước giỏi, có một nguồn kinh phí đủ lớn để làm cho được việc phát triển quy hoạch không gian ngầm ở các TP ở Việt Nam”, - ĐB Nguyễn Anh Trí nêu quan điểm.

Xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở các TP
Ngày 30/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành đến nay.

ĐB Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội)
ĐB Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội)

ĐB Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) cho biết, trong Luật Quy hoạch có đề cập đến quy hoạch tổng thể quốc gia bao gồm các nội dung định hướng, như: Định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội; Định hướng phát triển không gian biển; Định hướng sử dụng đất quốc gia; Định hướng khai thác và sử dụng vùng trời; Định hướng phân vùng và liên kết vùng…
“Tôi đồng ý với các định hướng này, theo tôi, ở Luật Quy hoạch nên có các định hướng hợp lý, nếu quy hoạch quốc gia mà cụ thể thì sẽ khó làm, khó thực hiện và có thể bị lạc hậu. Luật đã có rồi, rất mong Quốc hội cho ý kiến lồng ghép vào đâu đó để định hướng phát triển không gian ngầm ở các TP lớn, nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh” - ĐB Nguyễn Anh Trí đề xuất.
Theo ĐB Nguyễn Anh Trí, trong thời kỳ sau 30-50 năm nữa, việc mở rộng TP theo hướng lấy thêm diện tích đất ở trên rất tốn kém, mất khả thi; trong khi mở rộng TP theo hướng ngầm dưới lòng TP sẽ hữu hiệu hơn.
Nếu chúng ta có quy hoạch, sẽ xác định được đâu là bến tàu điện ngầm, đâu là siêu thị thì sẽ thuận lợi, hữu hiệu hơn. Hiện nay đã có một số công trình ngầm nhỏ lẻ, mà đã bất cập, khó điều chỉnh, nếu chưa điều chỉnh được sẽ rất tốn kém. Bởi vậy, cần phải tập trung đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước giỏi, có một nguồn kinh phí đủ lớn để làm cho được việc phát triển quy hoạch không gian ngầm ở các TP ở Việt Nam.
“Ngoài ra, cần có quy hoạch quyết tâm xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở các TP, nhất là ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chỉ có hệ thống tàu điện ngầm hiện đại, đồng bộ, hợp lý mới có thể giải quyết căn cơ tình hình giao thông quá tải, lộn xộn hiện nay và sau này” - ĐB Nguyễn Anh Trí nêu quan điểm.
Đẩy nhanh tốc độ quy hoạch ngành quốc gia
ĐB Quốc hội: Phát triển quy hoạch không gian ngầm ở các thành phố lớn - Ảnh 1

Tham gia thảo luận tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cử tri và Nhân dân cả nước đánh giá rất cao khi Quốc hội lựa chọn chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” để giám sát tối cao.
Đưa ra những giải pháp đảm bảo công tác quy hoạch được thực hiện có hiệu quả, đại biểu Nguyễn Tạo đề nghị Chính phủ kịp thời ban hành các văn bản pháp luật tháo gỡ khó khăn có liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý ngành, lĩnh vực sau khi bãi bỏ các quy hoạch.

Cụ thể, đại biểu đề nghị triển khai rà soát các quy hoạch hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1, Điều 59 của Luật Quy hoạch. Chính phủ cần kịp thời ban hành các văn bản tháo gỡ khó khăn có liên quan đến việc quản lý ngành, lĩnh vực sau khi bãi bỏ hàng hóa dịch vụ, sản phẩm. Sớm phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng để làm cơ sở định hướng xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.
Cùng với đó, đại biểu đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu, phân cấp một số nội dung cho chính quyền địa phương như điều chỉnh cục bộ nội dung trong quy hoạch tỉnh, tạo thuận lợi cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Đại biểu kiến nghị cần cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, công khai công bố quy hoạch, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để kết hợp quy hoạch. 
Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị cần quy định chặt chẽ về tiến độ từng bước, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp các ngành, quy định rõ đến từng bước quy hoạch, đảm bảo việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và của từng địa phương.