Đề cao mô hình kiêm nhiệm chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/4, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu Đoàn công tác của HĐND TP làm việc với Cấp ủy và Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ về việc thực hiện kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo TP thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” năm 2017 trong tổ chức bộ máy của HĐND các cấp.

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.
Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú, qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án 04-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2016”, HĐND huyện Phúc Thọ đã thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra, tích cực đổi mới hoạt động của HĐND. Việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, trong đó có bộ máy của HĐND từ huyện đến xã, thị trấn đảm bảo cơ cấu tổ chức bộ máy của HĐND đồng bộ, tinh gọn, ổn định, phù hợp và hoạt động hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo đó, huyện đã thực hiện tốt việc bố trí cán bộ chuyên trách của HĐND các cấp: HĐND huyện đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ là Chủ tịch HĐND, 2 đại biểu chuỵên trách là Phó Chủ tịch HĐND, Uỷ viên Thường HĐND; ở xã, thị trấn có 7 đồng chí chủ tịch HĐND chuyên trách, 23 Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách, 16 đồng chí Bí thư Đảng ủy xã là chủ tịch HĐND xã.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao những kết quả đã đạt được của huyện Phúc Thọ trong việc triển khai Đề án 04 của Thành ủy cũng như việc thực hiện tinh giản biên chế trên địa bàn huyện. Theo yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, để Đề án 04 đi vào cuộc sống và đạt được hiệu quả cao nhất, cần có sự vào cuộc của các cấp ủy và chính quyền, đồng thời phải triển khai Đề án nghiêm túc.
Đối với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đánh giá huyện triển khai nghiêm túc, thận trọng, bám sát các yêu cầu của TP. Quan tâm, đề cao mô hình kiêm nhiệm chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND. Trong thời gian tới, lãnh đạo huyện cần xác định rõ khối lượng công việc để có thể phân công một cách hợp lý. Tiếp tục quan tâm, rà soát cán bộ đại biểu HĐND trong diện quy hoạch để củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy huyện, xã đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi thực hiện Nghị quyết số 39. “HĐND huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động HĐND của huyện , xã. Cần phải đổi mới hoạt động HĐND”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND lưu ý. Ngoài ra, huyện cần tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên đề, trao đổi kỹ năng hoạt động thẩm tra, giám sát cho các ban HĐND cấp huyện, cấp xã.Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, thời gian tới, Đảng đoàn, Thường trực HĐND thành phố sẽ tham mưu cho Thành ủy Hà Nội tiếp tục có Đề án về nâng cao năng lực, hiệu lực hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.