Đề nghị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình được phép di chuyển

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trong giai đoạn giãn cách vì dịch bệnh Covid-19.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến hết sức phức tạp, người dân các tỉnh, TP đang thực hiện giãn cách để phòng chống dịch. Tuy nhiên, dịch vụ phát thanh, truyền hình cần thiết được ưu tiên duy trì, không gián đoạn, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu giải trí và thưởng thức các nội dung trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp có hoạt động cung cấp dịch vụ tại địa phương. Cụ thể là cho phép các lực lượng kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình được tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Được phép di chuyển trong địa bàn tỉnh, TP để thực hiện nhiệm vụ cần thiết, cấp bách đảm bảo dịch vụ phát thanh, truyền hình duy trì ổn định, liên tục.
Đồng thời, cho phép doanh nghiệp được phép chủ động bố trí nhân lực một cách hợp lý và đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch theo quy định.