Đề nghị UNESCO tài trợ Dự án Bảo tồn khu di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung Dự án "Bảo tồn khu di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội" do UBND TP. Hà Nội chủ trì thực hiện vào Danh mục các dự án yêu cầu UNESCO tài trợ.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung Dự án "Bảo tồn khu di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội" do UBND TP. Hà Nội chủ trì thực hiện vào Danh mục các dự án yêu cầu Tổ chức Giáo dục, khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) tài trợ với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại 1.124.721 USD.
 
Vốn đối ứng thực hiện Dự án tương đương 93.198 USD được bố trí từ nguồn ngân sách của UBND TP. Hà Nội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

UBND TP. Hà Nội xây dựng, thẩm định, phê duyệt, ký Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) theo quy trình hài hòa quản lý và triển khai Kế hoạch chung và các Dự án hợp tác với các tổ chức Liên Hợp Quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UNESSCO về quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời  phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện dự án.

Đầu năm 2009, bộ hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long- Hà Nội là Di sản văn hoá thế giới đã được Trung tâm bảo tồn Khu di tích Cổ Loa- Thành cổ Hà Nội gửi tới Uỷ ban Di sản thế giới của UNESCO tại Pa-ri (Pháp).

Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long- Hà Nội là di tích có bề dày lịch sử, trải dài hơn 10 thế kỷ, kể từ thành Đại La tiền Thăng Long và nhất là từ thời vua Lý Thái Tổ (thế kỷ thứ X) đến thời đại Hồ Chí Minh. Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long- Hà Nội có diện tích 18.395 m2, bao gồm Khu di tích Thành cổ Hà Nội và di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu (phường Điện Biên, phường Quán Thánh, quận Ba Đình). Có thể nhận định, giá trị đầu tiên của Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long- Hà Nội thể hiện ở chỗ nó gần như là một "bộ lịch sử sống" chảy suốt theo cả chiều dài lịch sử Thăng Long- Hà Nội.

Kinh tế đô thị cuối tuần