Đề xuất 2 phương án giá điện

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Tài chính cho biết nếu căn cứ vào thông báo 244/TB-VPCP ngày 1/8/2009 của Văn phòng Chính phủ về giá than bán cho điện thì năm 2010 giá bán than bán cho điện phải thực hiện theo cơ chế thị trường.

KTĐT - Bộ Tài chính cho biết nếu căn cứ vào thông báo 244/TB-VPCP ngày 1/8/2009 của Văn phòng Chính phủ về giá than bán cho điện thì năm 2010 giá bán than bán cho điện phải thực hiện theo cơ chế thị trường.

Sau khi thẩm định phương án giá điện do Bộ Công Thương chuyển tới, Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) đề xuất 2 phương án với mức tăng dự kiến 10,7% hoặc 6,8% so với giá bình quân năm 2009.

Theo Công văn số 36 do Cục trưởng Cục Quản lý Giá - Nguyễn Tiến Thỏa ký hôm 2/2, cơ quan này đề xuất 2 phương án giá điện căn cứ vào chỉ đạo của Chính phủ về cơ chế thực hiện giá than theo thị trường và giá thành khai thác than theo kết quả kiểm toán năm 2008.

Bộ Tài chính cho biết nếu căn cứ vào thông báo 244/TB-VPCP ngày 1/8/2009 của Văn phòng Chính phủ về giá than bán cho điện thì năm 2010 giá bán than bán cho điện phải thực hiện theo cơ chế thị trường. Theo đó Liên bộ Tài chính - Công Thương đều thống nhất giá điện tăng 10,7%, nghĩa là áp dụng theo cơ chế giá than theo thị trường.

Với phương án một, giá điện tăng 10,7% so với mức bình quân 970,9 đồng một kWh của năm 2009, Bộ Tài chính tính toán, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến tăng khoảng 0,36%. Giá thành sản phẩm các ngành nghề, lĩnh vực khác, dự kiến tăng từ 0,14% đến 3,5%. Khi ấy, các hộ tiêu dùng sẽ chi thêm dự kiến khoảng 5.000-10.000 đồng tiền điện mỗi tháng. Trong đó, đối với các hộ tiêu dùng dưới 50kW mỗi tháng, chi phí tăng thêm khoảng 5.000 đồng. Với các hộ tiêu dùng trên 50kWh mỗi tháng, chi phí tăng thêm khoảng 10.000 đồng.

Phương án 2, Bộ Tài chính đề xuất giá bán điện tăng thấp nhất là bằng giá thành của than mà kiểm toán Nhà nước năm 2008 kết luận. Khi đó giá điện tăng 6,8%. Nghĩa là giá than tính bằng giá thành năm 2008 đã được kiểm toán thì giá điện sẽ tăng 6,8%. Với mức tăng này, chỉ số giá tiêu dùng dự kiến tăng khoảng 0,23%. Giá thành sản phẩm một số lĩnh vực, dịch vụ dự kiến tăng khoảng 0,09%-2,28%. Còn các hộ tiêu dùng điện bị đội chi phí mỗi tháng khoảng từ 5.000 đồng đến 8.600 đồng.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng có tờ trình Chính phủ với 3 phương án điện tăng dự kiến gồm 10,7%; 5,62% và 4,91%. Cơ quan này thiên về phương án 3, tức là giá điện năm 2010 tăng khoảng 4,91% với lý do, mức tăng thấp nhất này sẽ ít tác động tới nền kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho các ngành sản xuất và tránh gây sốc cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng nếu tăng ở mức thấp như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian nữa mới thực hiện được chỉ đạo của Chính phủ về việc đưa giá than vận hành theo cơ chế thị trường. Chưa kể, việc duy trì mãi giá than ở mức thấp sẽ làm méo mó thị trường, ngành than sẽ tiếp tục khó khăn. Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng: Không thể lấy cái lỗ của ngành than để làm lãi cho ngành điện.

Phương án điện của Bộ Tài chính sẽ được báo cáo trong cuộc cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 4/2.