DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đề xuất nguồn vốn hơn 90 nghìn tỷ đồng để giảm nghèo và an sinh xã hội trong 5 năm

Nguyễn Vũ
13-07-2021 18:55
Kinhtedothi- Chiều 13/7, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 58, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, chương trình gồm 4 dự án và 11 tiểu dự án. Tổng nguồn vốn đề xuất thực hiện chương trình là 90.260 tỷ đồng.
Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2025 là phấn đấu giảm 1/2 số hộ nghèo so với đầu kỳ, giảm 1,5 triệu người nghèo/năm theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia; 50% số huyện nghèo, 50% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo tăng 20-25%/năm…
 Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung trình bày tờ trình tại phiên họp
Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đang học các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học đạt 85%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80%; tỷ lệ lao động là người dân tộc thiểu số qua đào tạo đạt 50%; tỷ lệ lao động là người khuyết tật còn khả năng lao động được học nghề phù hợp đạt 35%; tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo qua đào tạo đạt 60%.
Chương trình cũng phấn đấu tỷ lệ thất nghiệp dưới 3%; tỷ lệ thiếu việc làm dưới 1,89%; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội 45%; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp 35%; tỷ lệ thời gian làm công việc nội trợ và chăm sóc gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,4 lần so với nam giới; tỷ lệ người 15-30 tuổi không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo dưới 8%...
Số người được hỗ trợ xã hội hằng tháng tại cộng đồng là 3,5% dân số; số người được hỗ trợ xã hội đột xuất là 100% người gặp khó khăn; tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ trợ giúp xã hội là 10% dân số; tỷ lệ người sử dụng, người nghiện ma túy được quản lý, tiếp cận các dịch vụ về dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy là 90%.
 Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH cũng cho biết, chương trình gồm 4 dự án và 11 tiểu dự án. Tổng nguồn vốn đề xuất thực hiện chương trình là 90.260 tỷ đồng.
Cho ý kiến về dự thảo chương trình, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, chương trình nên lấy tên “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025” để phù hợp với nội dung trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nhấn mạnh việc tiếp tục đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 là chủ trương đúng đắn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cần nghiên cứu lồng ghép giữa chương trình cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để các Chương trình đạt được hiệu quả cao nhất.