Đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện lên tới 50%

Oanh Trần
Chia sẻ

Kinhterdothi – Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20% đến 50%.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản 1180/BHXH-TST đề nghị Bộ LĐTB&XH báo cáo trình Chính phủ sửa Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cụ thể, tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 30% lên 50% đối với người thuộc hộ nghèo; từ 25% lên 30% đối với người thuộc hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng khác còn lại.
 Người dân giao dịch tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội. Ảnh: Trần Thảo.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính toán, dự kiến kinh phí chi hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ tăng dần theo từng năm; đến năm 2025 dự kiến 1.167 tỷ đồng và đến năm 2030 là 3.141 tỷ đồng.
Trong trường hợp các đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được Chính phủ phê duyệt, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dự kiến tăng lên khoảng 3,6 triệu người trong năm 2025 và đến năm 2030 là 8,9 triệu người.
Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong những năm qua, từ khi có hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước, số người tham gia bảo hiểm xã hội cụ thể tăng nhanh. Năm 2019 có 558.109 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 103,1% so với năm 2018 (277.190 người).
Đến năm 2020, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1.128.145 người, tăng 102,1% so với năm 2019. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2020 là, 2,28%. Tổng số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020 là 137.663 triệu đồng.
Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã gửi công văn đề xuất lên Bộ Tài chính và nhận được phản hồi. Bộ Tài chính cho rằng, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến cân đối thu chi ngân sách nên rất cần báo cáo Chính phủ để sửa một số quy định của pháp luật.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần