Đề xuất tăng mức xử phạt hầu hết các vi phạm VHTT&DL

Chia sẻ

KTĐT - Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch (VHTT&DL) vừa được Chính phủ công bố để lấy ý kiến rộng rãi. Theo đó, mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực VHTT&DL tăng so với Nghị định 75/2010/NĐ-CP.

Cụ thể, tăng mức phạt tiền gấp đôi so với mức xử phạt cũ cho các vi phạm tự tiện thay đổi nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sau khi đã được cấp giấy phép; Tổ chức cho các đoàn nghệ thuật, người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại nơi công cộng mà không có giấy phép hoặc không đúng nội dung ghi trong giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Người Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; Biểu diễn, tổ chức biểu diễn có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân...

Đặc biệt, lần đầu tiên nhà quản lý có thể đưa ra mức phạt 40 - 50 triệu đồng hoặc phạt cấm biểu diễn từ 6 đến 24 tháng cho các trường hợp biểu diễn, tổ chức diễn tác phẩm bị cấm biểu diễn hay biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc.