Đến 2015, tỉnh Bắc Kạn có 1 thành phố, 1 thị xã và 13 thị trấn

Chia sẻ

KTĐT - Theo Quy hoạch, đến năm 2015, tỉnh Bắc Kạn có 1 thành phố, 1 thị xã và 13 thị trấn. Trong đó, thành phố Bắc Kạn, được nâng cấp từ thị xã Bắc Kạn, đạt đô thị loại III vào năm 2015, quy mô dân số đạt 100 - 110 nghìn người.

KTĐT - Theo Quy hoạch, đến năm 2015, tỉnh Bắc Kạn có 1 thành phố, 1 thị xã và 13 thị trấn. Trong đó, thành phố Bắc Kạn, được nâng cấp từ thị xã Bắc Kạn, đạt đô thị loại III vào năm 2015, quy mô dân số đạt 100 - 110 nghìn người.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 với mục tiêu giá trị kim ngạch xuất khẩu của Tỉnh năm 2015 đạt 10 triệu USD, đạt trên 30 triệu USD vào năm 2020.

Quy hoạch của tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2011 - 2015 đạt trên 15%; giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 14%. Bình quân GDP/người theo giá thực tế năm 2015 đạt khoảng 26,4 triệu đồng, bằng khoảng 59% mức bình quân của cả nước và năm 2020 đạt khoảng 65 - 66 triệu đồng bằng khoảng 75% mức bình quân của cả nước.

Xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Tỉnh xây dựng, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: vùng cam, quýt nguyên liệu 1000 ha ở các huyện: Bạch Thông, Chợ Đồn và thị xã Bắc Kạn;  vùng đỗ tương, khoai môn 700 ha ở các huyện: Bạch Thông, Ba Bể, Chợ Mới và thị xã Bắc Kạn; vùng hồng không hạt 500 ha ở các huyện: Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Đồn...

Dự kiến đến đến năm 2015 tổng đàn gia súc tăng lên 1,5 lần so với hiện nay và 1,7 lần (so với năm 2015) vào năm 2020.

Quy hoạch cũng đặt phương hướng cho tỉnh là cần tập trung khai thác các khoáng sản có trữ lượng lớn để cung cấp nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp và xuất khẩu; gắn phát triển ngành luyện kim với việc khai thác khoáng sản; khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống, tạo thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa: đàn Tính, thổ cẩm, thủ công mỹ nghệ, mây tre đan...

Đến 2015, tỉnh có 1 thành  phố, 1 thị xã và 13 thị trấn

Theo Quy hoạch, đến năm 2015, tỉnh Bắc Kạn có 1 thành phố, 1 thị xã và 13 thị trấn. Trong đó, thành phố Bắc Kạn, được nâng cấp từ thị xã Bắc Kạn, đạt đô thị loại III vào năm 2015, quy mô dân số đạt 100 - 110 nghìn người.

Các thị trấn Chợ Rã, Chợ Mới, Chợ Đồn cũng được nâng cấp thành thị xã từ năm 2015 trở đi, trở thành các trung tâm kinh tế tiểu vùng Tây Bắc, phía Nam và phía Tây của tỉnh Bắc Kạn.

Kinh tế đô thị cuối tuần